X-Rats.dk Start
 - Forside
 - Nyheds arkiv

Afdøde
 - Hunner
   - Galleri
 - Hanner
   - Galleri

Kuld
 - Tidligere

Salg
 - Salgsbetingelser
 - Standard kontrakt

Kontakt os
 - Kontakt side

Tut-Zoo Stavblender   Cats Fionia
 

x

 

aa cch Bubu Dd mm Rbrb Hhi Dudu

 

aa cch Dd Mm Pepe Rbrb Hh Dudu

Stavblender er Mink Burmese Irish som bærer Blue, Dumbo og Russian blue.

 

Fionia er Blazed Pearl Himalaya Berkshire som bærer Blue, Dumbo, Mink og Russian blue.

Forventninger:

 • Farver: Himalaya, Siamese, PEW, alle med Burmese. I Black, Blue, Dove, Mink, Pearl, Russian blue & Quicksilver.
 • Aftegn: Berkshire, Blazed, Irish, Self
 • Pels: Standard
 • Øre: Dumbo og topøret (50% dumbobærer)

  Stamtavle

  Temaet er: Computer hardware
  Vi forbeholder os dog retten til at afvise navne, f.eks. "Skærm".

  For dette kuld fraviges salgsbetingelsernes pkt 2.2, samt pkt. 2.3 da der for dette kuld ikke kan købes til avl efter aftale med Tut-Zoo Rattery (undtaget herfra er aftaleparterne, Tut Zoo Rattery og X-Rats. Yderligere er LUX-Rotter også undtaget).

  Den 24. September 2008 fødte Fionia 15 unger.
  2 unger døde

  Fælles billeder
  1. uge 2. uge 3. uge 4. uge 5. uge

 • Design m.v. er © 2006 og fremefter [javascript protected email address], hvor intet andet fremgår, og må ikke bruges, hverken i helhed eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra x-rats.dk.